Kruse-Andersen, H.K. (juli 2011). The space of not knowing

– En mulig ressource at integrere i den narrative tilgang Narrativt Forum PKR Nørrebro, juli 2011. Af cand.psych Kruse-Andersen, H.K. Abstract: I denne artikel diskuteres en af de mulige konsekvenser af den narrative eksternaliserings­metode. Det foreslås, at eksternaliseringen af altdominerende problematikker som f.eks. anoreksi kan medføre opståelsen af en form for eksistentielt tomrum, også kaldet…

Skriver, M. & Nielsen, C. L. (juli 2011). Ensomhed i et narrativt perspektiv

Narrativt Forum PKR Nørrebro, juli 2011. Af stud.psych Martin Skriver & stud.psych Camille Leicht Nielsen Abstract Denne artikel søger at skabe en forståelse af ensomhed ud fra et narrativt perspektiv. Det udfoldes hvordan ensomhed kan ses som en respons på særlige samfundsmæssige normer. Formålet med artiklen er endvidere at se på, hvordan det narrative perspektiv…