Samtaler hos os

Hvordan foregår samtaleforløbet?

Samtalerne finder sted på adressen:

Mimersgade 41
2200 København N

Der står ”Sundhedshus Nørrebro” på døren

Her tilbydes gratis og anonyme samtaleforløb på op til seks samtaler til personer over 18 år, og samtalerne ligger hver anden uge. Tilbuddet er dog frivilligt og kan naturligvis afsluttes eller afkortes efter behov.

Samtalerne varer en time og foregår mandag eller tirsdag, i lige eller ulige uger. Tidspunktet ligger om eftermiddagen og om aftenen. Hvis I kommer som par, varer samtalerne halvanden time.

Den første gang vil være en indledende samtale, hvor du sammen med dine samtalepartnere vil indkredse, hvad du gerne vil tale om. Det er også i denne første samtale, at du kan finde ud af, om PKR Nørrebro er det rette tilbud for dig. Dine samtalepartnere kan hjælpe dig med at finde et andet samtaletilbud, hvis PKR Nørrebro ikke passer til dig og din situation.

Samtalepartnerne arbejder sammen i par for at sikre en høj kvalitet. Der arbejdes ud fra en narrativ og systemisk ramme. Det betyder, at vi har fokus på de problemer, du oplever, og på betydningen af de forskellige historier, du fortæller om din dagligdag. Sammen med dig finder vi frem til de ting, der er vigtige for dig i livet, fokuserer på de styrker og ressourcer, du har, og taler om de relationer, der er vigtige i dit liv.

Er dine problemer akutte, anbefaler vi, at du kontakter din egen læge, da vi for det meste har en venteliste.

Regler for afbud

Hvis du undervejs i forløbet er nødt til at melde afbud til en samtale, skal dette ske på tlf. 29 92 35 89.

Her skal du lægge en besked med dit og dine samtalepartneres navne, dit telefonnummer og årsagen til dit afbud. Hvis du melder afbud senest klokken 10 på dagen for samtalen, kan du få en ny tid som erstatning. Dog tilbydes kun en erstatningssamtale pr. forløb.

Udebliver du fra én samtale uden af melde afbud, vil samtalegangen som udgangspunkt ikke blive erstattet.

Udebliver du fra en samtale to gange eller melder afbud to gange, vil vi forbeholde os retten til at afslutte forløbet med mindre andet er aftalt. Dette er af hensyn til den venteliste, der er til vores tilbud.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og databehandling i PKR Nørrebro