Ringer, A. (2014): Fortællingen om skizofreni som en hjernesygdom og behovet for et nyt paradigme

Narrativt Forum PKR Nørrebro, november 2014   Af Agnes Ringer, cand.psych., ph.d.  Agnes Ringer er ansat i Socialpsykiatrien i Ringsted og er ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Hun skrev sin ph.d. om sygdomsdiskurser i psykiatrisk praksis som ansat i Region Sjælland Psykiatri, hvor hun lavede feltarbejde på en lukket afdeling og i distriktspsykiatrien. . Abstract Ideen om skizofreni…

Børsting, K. (dec. 2013): Det uendelige univers

En metaforisk rejsefortælling  December 2013 Af Kirsten Børsting, cand.pæd.psych. Aut. www.psykologkirsten.dk   Abstract “Det uendelige univers” er en metaforisk fortælling om de tur/returrejser, Sorg sendte Hanne ud på, efter hun mistede sin søn Anders til en trafikulykke to dage før hans 19 års fødselsdag. Fortællingen er skrevet til Hanne, som svar på den terapeutiske lektie,…

Møller, M. (maj, 2012): Narrativ terapi til behandling af depressionsbetegnede problematikker

Narrativt Forum PKR Nørrebro, maj 2012. Af stud.psych. Marie Møller Abstract Sundhedsstyrelsen har for nylig fremlagt en anbefaling om, at kognitiv adfærdsterapi eller interpersonel terapi bør være førstevalg til behandling af depression, fordi disse terapiformer er evidensbaserede. Dette udelukker narrativ terapi som førstevalg. I artiklen beskrives et kvantitativt studie af narrativ terapi til behandling af…

Mandrup-Poulsen, C. (feb. 2012): Dialogisk dagbogsskrivning i narrativ terapi

Narrativt Forum PKR Nørrebro, februar 2012. Af cand.psych. Cecilie Mandrup-Poulsen ”En tekst lever altid på grænsen mellem to bevidstheder, to subjekter, og samtidig er der også mellem tekster dialogiske forhold. Enhver forståelse er en dialogisk forbindelse af en given tekst med andre tekster, og en tekst skal altid forstås på baggrund af den ikke-tekstlige kontekst,…

Baltzersen, C. (dec. 2011): Skriftlig dokumentation i narrativ praksis

Narrativt Forum PKR Nørrebro, december 2011. Af cand.psych. Cecilie Baltzersen Abstract Artiklen omhandler arbejdet med skriftlig dokumentation og narrative ideer i PPR regi eksemplificeret i erfaringer fra mit virke som psykolog. I henvisningen af et barn bruges ofte et totaliserende og internaliserende sprogbrug, som fra skolens side kan være indfanget i et net af faglige…

Mosgaard, J. (nov. 2011): Magt i det terapeutiske rum

– Hvad er problemet? Narrativt Forum PKR Nørrebro, november 2011. Af cand.psych. Jacob Mosgaard Abstract Er magt i psykoterapi et problem? Besidder vi som professionelle farlige potentialer for manipulation af vores klienter? Bør vi passe på vores magt eller bruge den aktivt? Svarene er: Både og. Magt er indflydelse. Og indflydelse er den finger, vi…

Sølvstein, B. (okt. 2011). Samtaler om stress

Narrativt Forum PKR Nørrebro, oktober 2011. Af cand.psych. Birgitte Sølvstein Abstract Artiklen er en casebeskrivelse af et samtaleforløb med ”stress” som central problematik og dermed et bud på, hvordan der i narrativ praksis kan arbejdes med stress. To centrale processer i samtaleforløbet er udvalgt; først en udforskning af landskabet af fysiske fornemmelser og hvordan dette…

Holmgren, A. (sept. 2011). Bekræftelse, bevidning og bevægelse

Narrativt Forum PKR Nørrebro, september 2011. Af Allan Holmgren, DISPUK, adjungeret professor, CBS. Abstract Der er seks begreber, som er centrale i narrativ terapi. Det drejer sig om begreberne bekræftelse, begrebsliggørelse, bevidsthedsstrøm, bevidning, bevægelse og begivenheden (de seks be’er). Indledende bemærkninger Narrativ terapi er bl.a. blevet beskyldt for at være neo-liberalistisk og individualistisk. Det er…

Hanghøj, K. (aug. 2011). Når terapi ikke virker

Narrativt Forum PKR Nørrebro, august 2011. Af cand.psych. Kasper Hanghøj Abstract Denne artikel beskæftiger sig med terapiens fejl, mangler, problemer og alt det, der ikke virker. Det gør den, fordi en interesse for og villighed til at tale om dette kan være hjælpsom for både terapeut og personen, der har opsøgt terapeuten, på flere forskellige…